Kurs på PIGALLE

Fortsätt.kurs. Bugg: Ledare: Stefan o Kristi

Fortssätt.kurs Kultis forts.: Ledare Ulla o Magnus

Torsd.9 jan kl. 18.45 startar Buggkursen

Torsd. 9 jan. kl. 19.15 startar Kultiskursen 

Vi bjuder på Fika första kvällen! Lotteri.

 

 

Ungdomar upp till 28 år fri entre´!

Entre´ 50 kr. till Discjockey! Ej medlem 60 kr.

Entre´ 100 kr till orkester! Ej medlem 120 kr.

              VARMT VÄLKOMNA!