Torsd. 5 mars spelar

Eva & Ingvar upp till  Kultiskursen på Pigalle    kl.18.45 bugg,forts. på nybörjarkursen o motionsdansen. Entre´ 100 kr. inkl. fika.

Lotterier.

VÄLKOMNA!

 

 

Antal besökande på hemsidan

[counter]

 

 

  ÅRSMÖTE torsd. 20 feb. kl. 17.30 på Pigalle före dansen.Motioner lämnas senast 6 feb. Alla som deltager på mötet,gratis entre. VÄLKOMNA!

2018-11-30

Välkommen till HKDF´s

       Hemsida!

Torsdagen den 20 feb. fortsätter kultisen igen! Buggkursen startar kl. 18.45, sedan forts på kultiskursen o sist ut motionsdansen!

Dax att förnya

MEDLEMSKORTET! 100 kr.

 

 VARMT VÄLKOMNA!